GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Uděluji společnosti BeWooden Company s.r.o., IČO: 037 71 504, se sídlem Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 61227 (dále jen „Bewooden“), která je správcem internetového obchodu Bewooden https://www.bewooden.cz/(„webový portál Bewooden“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Bewooden dobrovolně poskytl/a v rozsahu název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Bewooden zpracovávala Osobní údaje za účely:
 
-       nabízení slev na produkty a služby Bewooden a dalších výhod.
(společnost Bewooden může nabízet slevy na její produkty a výhodné balíčky produktů). 
 
-       marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti Bewooden.

-       průzkum zákaznické spokojenosti uskutečněný přes dotazník spokojenosti heureka.cz pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zkvalitnění zákaznických služeb.
 
Společnost Bewooden zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnost Bewooden je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.
 
Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a společnost Bewooden bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.
 
Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Bewooden nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 702 966 744 a e-mailu shop@bewooden.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. 
 
Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.


Nenechte si ujít novinky!
Poskytnutím výše uvedených osobních údajů souhlasím s tím, že společnost BeWooden Company s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje pro účely zasílání informačních newsletterů obsahujících novinky a zprávy o produktech a službách společnosti BeWooden Company s.r.o. a rovněž potvrzuji, že jsem si přečetl informace týkající se zpracování osobních údajů, které jsou zpřístupněny zde a že jsem jim zcela porozuměl. Rovněž jsem si vědom toho, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat kliknutím na odkaz v informačním newsletteru, který je označen jako možnost "odhlásit se od odběru newsletteru.
Košík
Celkem 0 Kč vč. DPH
Přejít do košíku