Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
 
Společnost BeWooden Company s.r.o., IČO: 037 71 504, se sídlem Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 61227 (dale jen “Bewooden”) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů. Společnost Bewooden považuje všechny osobní údaje fyzických osob za důvěrné a zpracovává je v souladu s obecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména pak s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).    
 
V souladu s článkem 13 Nařízení poskytuje společnost Bewooden jako správce osobních údajů návštěvníkům webových stránek https://www.bewooden.cz/, kteří jsou se společností Bewooden v kontaktu a jejichž osobní údaje společnost Bewooden získává prostřednictvím webového formuláře k nákupu nebo přihlášením k odběru informačního newsletteru informace o zpracování jejich osobních údajů. Návštěvníci webových stránek společnosti Bewooden, kteří jsou fyzickými osobami, jsou považovány za subjekty údajů podle Nařízení.
 
Kontaktní údaje společnosti Bewooden
 
BeWooden Company s.r.o.
Adresa: Ke Kůtám 31, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek
Telefon: +420 702 966 744
 
Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem? 
 
1.     Formulář pro uskutečnění nákupu
 
Účel zpracování: umožnění uskutečnění nákupu a doručení produktů společnosti Bewooden koncovým zákazníkům.   
Právní důvod zpracování: plnění kupní smlouvy.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost Bewooden nemůže bez poskytnutí osobních údajů zajistit doručení objednávky.
Doba zpracování: čas nezbytný pro uskutečnění doručení objednávky. 
 
2.     Marketingové aktivity a nabízení slev
 
Účel zpracování: nabízení slev na produkty a služby Bewooden a dalších výhod a marketingové aktivity, jež mohou zahrnovat použití osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti Bewooden.
Právní důvod zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost Bewooden nemůže bez poskytnutí osobních údajů provozovat uvedené aktivity..
Doba zpracování: Po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.
 
3.     Přihlášení k odběru informačního newsletteru
 
Účel zpracování: zpracování žádosti o přihlášení k odběru informačního newsletteru o produktech a službách společnosti Bewooden.
Právní důvod zpracování: souhlas.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů, pokud je žádost zaslána prostřednictvím odkazu pro přihlášení k odběru informačního newslleteru na adrese https://www.bewooden.cz/: e-mail.
Důvod poskytnutí údajů: Společnost Bewooden nemůže bez poskytnutí osobních údajů zajistit rozesílání informačního newsletteru.     
Doba zpracování: Po celou dobu Vašeho přihlášení k odběru informačního newsletteru, konkrétně pak do odvolání Vašeho souhlasu.
Subjekt údajů se může kdykoli odhlásit od odběru informačních newslleteru společnosti Bewooden kliknutím na odkaz označený jako "odhlásit se" v libovolném informačním newsleteru  nebo e-mailem na adrese shop@bewooden.cz.
 
Kdo jsou příjemci osobních údajů?
 
Pro účely zajištění doručení objednávky, marketingových aktivit a rozesílaní informačního newsletteru společnost Bewooden spolupracuje s dopravci a poskytovateli marketingového softwaru. Tyto subjekty jsou zpracovateli osobních údajů. Podrobné informace o zpracovatelích osobních údajů společnosti Bewooden budou subjektům údajů poskytnuty na jejich žádost.
 
Jaké práva má subjekt údajů?
 
Subjekty údajů jsou oprávněni požadovat přístup k jejich osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Bewooden nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 702 966 744 a e-mailu shop@bewooden.cz . Žadatelé mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.


Nenechte si ujít novinky!
Poskytnutím výše uvedených osobních údajů souhlasím s tím, že společnost BeWooden Company s.r.o. může zpracovávat mé osobní údaje pro účely zasílání informačních newsletterů obsahujících novinky a zprávy o produktech a službách společnosti BeWooden Company s.r.o. a rovněž potvrzuji, že jsem si přečetl informace týkající se zpracování osobních údajů, které jsou zpřístupněny zde a že jsem jim zcela porozuměl. Rovněž jsem si vědom toho, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat kliknutím na odkaz v informačním newsletteru, který je označen jako možnost "odhlásit se od odběru newsletteru.
E-SHOP
Košík
Celkem 0 Kč vč. DPH
Přejít do košíku